top of page
Børn & Unge

Er du barn eller ung og trives ikke? 

 

Der kan være mange årsagen til ikke at trives. Det kan også være du oplever du trives nogle gange og ikke har det godt i bestemte relationer. 

Typisk kan det være en grundlæggende følelse af utryghed. Den kan være opstået på grund af forandringer i hverdagen enten i din familie eller i din sociale omgangskreds. 

 

Der kan være Årsager som....

 • Uløste konflikter med forældre, søskende, venner

 • For høje forventninger til dig selv/ fra andre

 • Dødsfald

 • Sygdom

 • Skilsmisse

 • Flytning

 • Vold/ overgreb

 • Mobning

Følelser som tristhed, ensomhed, skyldfølelse, angst og bekymringer er normale følelser, men når de fylder meget og påvirker din livsglæde og nattesøvn skal du have hjælp. 

 

Gennem Samtale

Alle børn og unge fortjener at trives.

Med neuro kommunikation er det relativt nemt at hjælpe dig / dit barn til en anden tilstand med tryghed og glæde. 

Jeg hjælper dig med at finde ressourcer og tror på at alle er i besiddelse af gode ressourcer indeni. 

Gennem samtalen får vi synliggjort dine udfordringer. Dine tanker om livet og de krav der bliver stillet eller de forventninger du har til dig selv. 

 

Har du udfordringer i nogle relationer, hjælper jeg dig med at klarlægge, hvad du selv ønsker i din relation, hvad der skal til for, at DU kan være glad og trives.

Vi finder frem til hvilke overbevisninger du har og om der er nogle forhindringer i fremtiden. 

 

Vi undersøger de ubevidste strategier og den ubevidste kommunikation og du får nogle gode redskaber som sikrer en positiv kommunikation i fremtiden. 

Jeg hjælper dig med, vigtigst af alt, at styrke dit selvbillede, så du føler dig værdifuld og stærk.  

Ensomhed

Ensomhed er en følelse og derfor er det også individuelt, hvad der gør, at vi føler os ensomme. Næsten alle mennesker kender følelsen af ensomhed, hvilket kan være en befrielse at finde ud af. 

Ensomhed behøves ikke kun opstå, fordi du er meget alene, det er også en følelser der godt kan opstår selvom du er sammen med andre. Man kan samtidig også sagtens være alene uden at føle sig ensom. 

Rigtig ofte handler ensomhed om at føle sig forbundet til nogen eller at savne kontakt og samvær med dem du føler dig forbundet med. 

Helt tilbage fra urtiden er vi mennesker skabt som et flok "dyr". Vi er afhængige af at høre til. Helt fra fødsel, gennem barndommen og ungdommen er sociale sammenhænge vigtige for os. Det er her igennem vi skaber vores identitet. 

 

Med ensomhed følger ofte en følelse af ikke at tro på sig selv. 

Frygten for at blive holdt ude for fællesskabet og usikkerheden om at være god nok, gør at vi kan komme til at holde os væk fra sociale sammenhænge og derfor kan ensomhed blive en lang livsledsager som er med til at forringe vores livskvalitet og levealder.

Måske du har oplevet udfordringer med relationer hvor du har følt svigt?

Relationer

Mange kender til udfordringer i relationer. Det kan være med et familie medlem, en god ven/veninde eller sin partner. 

Nogle gange kan konflikten virke så uoverskuelige og uløselige, at man får lyst til helt at trække sig eller forlade en relation. 

Problemer i relationer kan handle om, at du har en følelse af

 

 • ikke at blive hørt

 • at være blevet svigtet

 • at være såret

 • ikke at være elsket

 • at blive overset 

Måske du har taget en beslutning om et brud, men at du føler du har svært ved at give slip. ​

Nogle konflikter kan skyldes mønstre der strækker sig ind i voksenlivet og som du ønsker at være kvit. Vi undersøger de ubevidste strategier og den ubevidste kommunikation og du får nogle gode redskaber til en positiv kommunikation i fremtiden. 

 

Jeg hjælper dig med at finde ressourcer til, at få udtrykt de følelser, du ikke får sagt højt. Du får nye strategier til at acceptere, forandre eller forlade relationen. 

Få Hjælp

Oplever du, at du er mindre glad og ikke trives i bestemte sammenhænge? Har du svært ved at finde troen på dig selv eller tillid til andre? Har du mange tanker, manglende overskud og/ eller fysiske symptomer fra din krop? 

Få hjælp til at finde dine ressourcer og indre drivkraft. 

bottom of page