top of page

Vrede - en følsom strategiVrede er en sindstilstand som alle mennesker - og dyr er i besiddelse af. Vrede spiller en rolle i at sikre “artens” overlevelse. Din overlevelse.

Vrede opstår som regel når noget/ situationen ikke går som du forventer. Og sindstilstanden er et udtryk for, at du gerne vil have noget andet, opnå noget.


Under alle følelser er der et behov.


På tidspunkter hvor du bliver påvirket af det andre mennesker siger eller gør, er det ofte fordi der sker noget, der strider mod dine værdier og personlige forventninger. At du bliver såret over den måde du blev behandlet på.

For det meste er du uforberedt og derfor kan det vække nogle dybe følelser i dig og øge risikoen for, at du reagerer med modangreb, fordi det føles som det bedste angreb, når du er såret.

Typisk vil du opleve, at den måde du oplever situationen på, ikke stemmer overens med den måde den anden person oplever den på. Dine overbevisninger og forventninger om hvad der skulle ske, svarede ikke overens med det der faktisk skete eller blev sagt.


Vrede opstår altså ofte i relationer, men kan også være rettet mod dig selv. Vrede kan også være relateret mod selve situationen mere end personen.Nervesystemet gemmer på gamle begivenheder eller omstændigheder, som er relateret til frustration, vrede elller raseri. Har du været vant til, at undertrykke din vrede, begivenheder du ikke har fået løst/ bearbejdet kan de gamle følelser blive aktiveret og føles meget overvældende. Du vil muligvis ikke kun reagere på den faktuelle situation men på flere gamle uløste følelser, hvorfor din reaktion kan føles overvældende.


I enhver følelse indgår der 4 komponenter.

1. Emotionen, der er relateret til sitationen. Det kan være vrede eller frustration, ked af det hed, raseri med videre.

2 Tanker, der er relateret til følelsen som ex. “det er hans skyld” eller ”det er min egen skyld”. 3. De fysiologiske følelser du mærker i din krop; hjertet der banker, din puls, sveden i hænderne.

4. Den adfærd du har som reaktion på emotionen, følelserne og tankerne.


Vrede sætter kroppen i alarmberedskab så hjernen frigiver adrenalin, hvilket har indflydelse på dine tanker som igen har indflydelse på den reaktion du vælger.

Tilstanden ændrer dit kropssprog og udløser en bestemt mimik i ansigtet som er med til at fortælle andre hvad du føler.

Du kan reagere ved at kæmpe eller ved at trække dig.

På et tidspunkt i livet har vi alle oplevet vrede og mistet kontrollen, hvor vi kommer til, at gøre eller sige ting vi efterfølgende fortryder. Både fysisk (vold) og psykisk (verbal) vrede vil påvirke de relationer du befinder dig i.

Vreden kommer oftere i situationer, hvor du er i psykisk ubalance, eller befinder dig i en belastende situation og er overvældet af følelser eller i mangel på søvn. Det er sværere at kontrollere din vrede, hvis du er afhængig af alkohol eller stoffer.


Vrede er en sindstilstand der er helt normal, og som i virkeligheden bare gerne vil hjælpe dig til, at forstå dine egne regler, værdier og overbevisninger.

Din vrede fortæller dig, at der er noget du skal have ændret eller løst, at du skal have ryddet op i nogle forhindringer eller til at sætte grænser. Og med den passende mængde adrenalin kan du få præcis den energi og drivkraft der skal til for, at du kan handle konstruktivt og ændre på tingenes tilstand.


Vrede som reaktion er også en strategi, som du kan have udviklet på et tidligere tidspunkt i dit liv. Vrede kan være en omsorg der ikke er imødekommet, måske en oplevelse af svigt, som på et tidspunkt blot ønskede kærlighed eller hjælp.

Under vrede er følelsen af “ked af det hed” som også er forbundet med svigt.Måden du mærker følelserne, har indflydelse på hvordan du reagerer på dem.

Oplever du ofte vrede mod andre eller mod dig selv, er det væsenligt, at få hjælp til at undersøge hvor din vrede stammer fra og forstå sammenhænge hvori den trigges.


Hvis du undertrykker din vrede vil det skade dig selv. Når du udtrykker den, vil den skade både dig selv og andre.

Forstår du de sammenhænge får du større valgfrihed i forhold til "vrede". Det er nemlig med vrede som med alle andre grundfølelser, at du kan vælge, at blive i den følelsesmæssige tilstand eller du kan vælge du hellere vil have en anden tilstand i din krop.


Når du i stedet tager kontrollen over din vrede, med kærlighed og drivkraft, vil det gavne dig selv og de relationer du er i.


Det er, når du forstår intentionen med din strategi "vrede", at du kan bruge den konstruktivt. Og i stedet for at skælde ud, bebrejde dig selv eller andre, har du frihed til at give udtryk for og i talesætte dine behov på en tydelig måde....

“Jeg har brug …..........for ?

“Jeg vil gerne have, at du…..............” (i stedet for hvad du IKKE vil have)


Gennem Neuro terapi hjælper jeg dig til, at du får nye indsigter, forståelser og strategier. En alternativ vej, med drivkraft og tro på dig selv. Hvor du er fri til at vælge selv.


“Alt vi er,

Er resultatet af det

vi har tænkt “

*Buddha


10 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


bottom of page