top of page
Neuro Kommunikation/ Coaching

NLP (neuro lingvistisk programmering) I oversat betydning er det vores nervesystems sprog - neuro kommunikation og hvordan vi opfatter verden igennem vores sanser. Hvordan de fysiologiske processer i hjernen bliver til tanker, følelser og adfærd.

Fordi den måde vi hver især fortolker verden på, er under indflydelse af det vi i NLP kalder dit indre landkort. Det er ud over alle dine sanser (visuelle, auditive, kinæstetiske og Auditivt digitale) alle dine værdier, dine overbevisninger; det du tror på er rigtigt og forkert, det du har lært inden du kunne forholde dig kristisk til det, dine holdninger, de positive og negative erindringer. Alt sammen det der har indflydelse på den måde, du oplever verden og den måde du reagere på den - altså hvordan du vælger at handle og agere. 

I 9 ud af 10 tilfælde reagerer vi på vores indre forestillinger og på tanker om omverdenen end på selve virkeligheden. Vi har kun kontrol over ca. 10% af det vi kalder vores "bevidsthed" den forreste del af hjernen uden, at have opmærksomhed på vores underbevidsthed. 

Hvordan fungerer det?

Ved blandt andet at ændre på vores adfærd/ og kropssprogets ubevidste signaler, vores tanker og mønstre kan vi ændre de kemiske processer i hjernen og i kroppen.

Vi kan altså gennem positiv feedback og neuro coaching/ neuro kommunikation forandre på din psykiske tilstand og dine følelser, fordi din hjerne producerer hormoner svarende til den følelsesmæssige tilstand du er i.

 

Når vi oplever ikke have de fornødne ressourcer til at løse en situation, en konflikt, udfordring, gammel erindring,  følelsesmæssige tilstande vil vores nervesystem registerer det som fare på færde/ trusler og producerer stress hormoner.  

Jeg hjælper dig til at genfinde dine ressourcer.

 

Gennem arbejdet med dit nervesystem hjælper vi din hjerne og din krop til at producere flere lykkehormoner. som er med til at ændre din følelsesmæssige tilstand. Og du vil opleve at være glad og lykkelig. 

Da vore intelligente nervesystem påvirker alle systemer i vores krop - det hormonelle, muskulære, skelet, kredsløb & lymfe samt organer, er det natuligt for mig også at arbejde med alle systemer i min daglig dag, netop fordi de fysiske fornemmelser sidder i kroppen og, at følelser påvirker organer, da specifikke hormoner også frigives fra bestemte organer. Sådan er vores krop/ nervesystem så intelligent!

Vidste du det om dit nervesystem?

 

Når du trækker vejret som en bølgende bevægelse, hvor maven hæver sig på indåndingen og sænker sig ned mod rygsøjlen på din udånding, der aktiverer du din åndedrætsmuskel. Herved stimuleres din Vagus nerve, som er den nerve der styre dit parasympatiske (rolige) nervesystem. Dette har en beroligende virkning på krop og sind da det parasympatiske nervesystem dæmper dine stress hormoner. 

Derfor anvender jeg ofte mindfulness og meditations redskaber 

NLP Forudsætninger
 •  Mennesker laver landkort af landskab

 •  Du har alle de personlige ressourcer, som du har brug for

 • Der er en positiv intention bag al adfærd

 •  Al viden og adfærd er brugbar i en eller anden sammenhæng

 • Du kan måle effekten af din kommunikation i den feedback du får

 •  Du kan ikke undlade at kommunikere

 •  Fejl og fiasko kan være nyttige oplevelser, hvis du opfatter dem som feed-back

 •  Hvis "det" ikke virker, så gør noget andet. 

 •  I alle situationer har den mest fleksible størst indflydelse. Fleksibilitet betyder at man ser på            muligheder

 • Al viden og indsigt er der, hvis du søger den

 •  Der findes ikke én virkelighed, vi har hver vores model af den

 •  Det er muligt at modellere andres strategier og tilpasse dem egne kompetencer

 •  Excellente mål er forudsætningen for excellente resultater

Lav en Aftale

Samtalen kan foregå på flere måder.

Det bedste er, at vi mødes. Jeg har nogle skønne lokaler hvor vores samtale kan foregå trygt og uforstyrret. 

En anden mulighed er, at gøre det over skype. Det eneste krav hertil er, at jeg kan se dig under samtalen. 

Det starter med det, du vælger at gøre idag
neuro soulution.png
bottom of page