top of page
psykoterapeuthorsens.heic
Samtalen 

Jeg tilbyder dig et fortroligt rum, hvor du er i centrum. Her er ingen fejl kun opdagelser du kan lære af og samtidig blive fri af. 

Du har ingen indflydelse på det du har oplevet i løbet af dit liv, men måden oplevelserne er fortolket og husket i dit nervesystem har betydning for din følelsemæssig tilstand. Fortolkninger er altid individuelle og de indre forestillinger/ mentale konstruktioner skaber dine tanker. Det er her hvor du skaber dine helt egne personlige strategier som ikke er magen til nogen andens. Det er den der har betydning for hvordan du har det og de valg du træffer. 

Gennem samtalen kan vi justere på de startegier der ikke fungerer for dig og optimerer dem der virker -for dem har du masser af. 

Din styrke og drivkraft er en del af din fortælling

Det er ikke ualmindeligt at have perioder i livet, hvor du mistrives. Det vigtigste er at gøre noget ved det, så du igen kan trives og mærke livsglæden. 

 

Hvis du har et ønske om, at du gerne vil have det på en anden måde.  Føle på en anden måde og have nogle andre tanker, er det allerede et skridt til forandring. Uanset hvor svært du synes det mærkes, findes der altid nogle ressoucer inden i dig, som du kan trække på. De er din drivkraft. 

Neuro terapien tager udgangspunkt i hjernes måde at fungere på, hvordan vores verbale og nonverbale sprog påvirker vores tanker, følelser og handlinger. Alt sammen med udgangspunkt i den måde nervesystemet fungere på. 

Sammen finder vi ud af, hvad der har udløst de følelser du er fyldt af og hvordan du ønsker at have det i stedet for. 

Genne NLP/ Neuro terapien får du muligheden for, at lytte til dig selv og mærke efter, hvad du har af ønsker. Hvornår har du sidst været helt klar over, hvad der er vigtigt for DIG og hvad du ønsker for fremtiden. 

Du får ressourcerne til at gøre dig fri af det der udfordrer/ belaster dig og hvile stærkt i dig selv. 

Jeg glæder mig til at møde dig!

psykoterapi-horsens.jpg
neurosoulution.jpg
Børn & Unge 

Der kan være mange årsager til du ikke at trives. Det kan også være du oplever du trives nogle gange og ikke har det godt i bestemte relationer. 

Mistrivsel kan opstå på grund af forandringer i hverdagen enten i din familie eller i din sociale omgangskreds.

Hver tredje unge kvinde og hver femte unge mand mellem 16-24 år oplever dårlig mentalt helbred og er bare ikke helt glade indeni.  Sådan skal det ikke være. Alle har ret til et godt og glad liv.

Den følelse der ligger bagved, som er årsagen til du ikke trives, er forskellig fra person til person. Måske du har en fornemmelse af ikke at kunne nå alt det der forventes, måske du ikke føler dig værdsat eller er i tvivl om du er god nok. 

 

Har du følelsen af ikke at være rigtig glad, uden helt at vide hvorfor? 

Gennem samtalen hjælper jeg dig ...

 

Hvad er et meningsfyldt og godt liv for DIG ? 

Få Hjælp

Oplever du, at du er mindre glad og ikke trives i bestemte sammenhænge? Har du svært ved at finde troen på dig selv eller tillid til andre? Har du mange tanker, manglende overskud og/ eller fysiske symptomer fra din krop? 

Få hjælp til at finde dine ressourcer og indre drivkraft. 

bottom of page