top of page
Meningen i livet

Din indre drivkraft hænger sammen med din egen subjektive følelse af, om dit liv er godt og fungerer. Om det indeholder ting der beriger og opmuntre dig. 

Det er, at du i perioder mellem bekymringer, sorger og udfordringer kan finde meningen og livslysten. 

Meningen i livet kan være et diffust, hænger sammen med dine overbevisninger, din måde at vurderer og fortolke verden på. At opleve glæde, mening, tilfredshed, tryghed, sammenhørighed, at kunne bruge dine ressourcer og føle dig værdifuld. 

 

Tab af mening opstår når din levevis ikke stemmer overens med dine indre værdier. Hvad er vigtigt for DIG? Lever du efter andres værdier i stedet for dine egne?

For nervesystemet vil ubalancen betyde, at din krop oplever situationen som stressende. Der vil bliver produceret stress hormoner. 

Det er derfor du kan opleve, at du mister glæden og noget af din identitetsfølelse, hvilket påvirker din drivkraft til at lave forandring. 

Måske du kender fornemmelsen af ikke helt at være der, hvor du gerne vil være? 

 

Samtalen

Gennem samtalen, klarlægning og reflektion, vil du forstå og se sammenhængen mellem de værdier og følelser du har. Du vil lære dig selv bedre at kende. 

Du vil vide hvad der er vigtigt for dig, for at du har et meningsfuldt liv, du vil kunne tage ansvar og vælge nye muligheder og finde nye metoder. Det er dig der vælger, hvilket styrker dit selvværd.

Måske er det blot en mindre justering der skal til i dit liv, eller måske er det radikale ændringer du skal lave før du kan finde hjem til dig selv og drivkraften i DIT liv. 

Du vil opleve, når du tilgodeser og lever i overensstemmelse med dine værdier bliver du mere motiveret, får en større glæde og tilfredshed i livet.

Tag det første skridt. Gør dig fri af dem eller det, som påvirker DIT liv. Du har retten til livet og at Være dig, præcis lige så værdifuld som alle andre. 

Jeg tilbyder et fortroligt rum med nærvær og forståelse til voksne, unge & børn. 

 

Kærlig hilsen Helle 

Få Hjælp

Oplever du at du er mindre glad og ikke trives i bestemte sammenhænge? Har du svært ved at finde troen på dig selv eller tillid til andre? Har du mange tanker, manglende overskud og/ eller fysiske symptomer fra din krop? 

Få hjælp til at finde dine ressourcer og indre drivkraft. 

bottom of page