top of page
Relationer 

Mange kender til udfordringer i relationer. Det kan være med et familie medlem, din teenager, dine forældre, en god ven/veninde eller din partner, kollega med mere.  

Nogle gange kan konflikten virke så uoverskuelige og uløselige, at man får lyst til helt at trække sig eller forlade en relation. 

Udfordringer i relationer kan handle om, at du har en følelse af

 

  • ikke at blive hørt

  • ikke at blive respekteret 

  • at være blevet svigtet

  • at være såret

  • ikke at være elsket

  • at blive overset 

Du kan opleve at tanker omkring en konflikt fylder meget i din bevidsthed, hvilket skaber en stress tilstand i din krop. 

 

Det er svært at løsrive dig fra konklikten og ikke lade den påvirke måden du ser dig selv på.Følelser af svigt kan påvirke dit selvbillede. Er du i en relation,  hvor du føler dig manipuleret, med fysiske eller psykisk vold er det vigtigt du søger hjælp. 

De fleste konflikter skyldes gamle strategier der strækker sig ind i voksenlivet og som du ønsker at være kvit. 

Hellekrustrup.PNG
Gennem samtalen 

Jeg kan hjælpe dig med at få tingene sat i perspektiv. 

Jeg hjælper dig med at finde ressourcer til, at få udtrykt de følelser, du ikke får sagt højt. Vi finder ud af hvad det er DU ønsker/ hvad du gerne vil have for at du har det godt - mere end det, du ikke vil have. Så du vil tydeligt og roligt kan markere dine grænser.

Vi får synliggjort om din relation (forældre, partner, kollega)  ligesom alle andre, ud over sine gode sider ikke også har fejl og mangler. 

Hvordan er kommunikationen og hvordan taler i med hinanden. Er det fra et Forældre/Barn/Voksen perspektiv? 

Jeg hjælper dig med, at forstå at problemerne i relationen ikke ER dig, men at du har valgmuligheder. Du kan nemlig enten forlade, accepterer eller forandre på en relation. 

At forandre en relation starter altid hos sig selv. Mener du der stadig er kærlighed og respekt, at bygge på? 

 

Jeg hjælper dig med, at undersøger de ubevidste strategier og den ubevidste kommunikation og du får nogle gode redskaber som sikre en positiv kommunikation i fremtiden. 

Kærlighed & Jalousi

som ved andre svære relationer er kærligheds sorg en følelse af at have mistet eller føle du er ved miste noget vigtigt. 

Gennem sorgen enten frigør vi os fra den anden som vi er knyttet til, for at vi kan komme videre i livet, eller vi kommer til at fastlåse os selv i en situation hvor vi opnår sympati for andre. 

 

Følelsen kan få os til at blive jaloux, fortvivlede eller frustrede. 

Alle følelser har dybest set en god intention, men nogle gange kan det betyde den modsatte effekt.  For eksempel vil jalousi der ofte er en følelse, hvor vi prøve at fastholde vores partner risikere at skubbe vores partner væk, da kærlighed jo sjældent kan bygge på mistillid.

 

Jalousi kan være en opstået angst fra tidligere oplevelser hvor du har oplevet du blev forladt eller følt dig svigtet. 

 

 

Hvis din partner betyder/ har betydet meget for dig, hvis du har gjort en indsats i forholdet, hvis I børn sammen vil der typisk være større grad af afhængighed og bruddet vil også føles værre. 

Nogle gange sker der en fejl i hele dit biologiske og fysiologiske system som er medvirkende til, at dine reaktioner på sorgen bliver kraftigere og mere styrende. Det påvirker din adfærd og eventuelt også dine omgivelser.  

Fortvivlelsen over ikke at føle sig god nok, valgt fra, svigtet eller afvist kan føre til, at du tænker negativt og kun ser fejl både hos dig selv og den anden.

Det handler om dit selvværd og det billede du har af dig selv. Vores selvevaluering betyder meget for, hvordan vi i det hele taget takler udfordringer, hvor vi har noget at tabe/ miste.

 

relationerisorg.jpg

Få Hjælp

Oplever du, at du er mindre glad og ikke trives i bestemte sammenhænge? Har du svært ved at finde troen på dig selv eller tillid til andre? Har du mange tanker, manglende overskud og/ eller fysiske symptomer fra din krop? 

Få hjælp til at finde dine ressourcer og indre drivkraft. 

bottom of page