top of page

Traumer- Belastnings tilstande 

Traumer kommer i alle mulige former, og er en oplevelse der bliver ved med at fylde i din hverdag. Den kan være påstået som følge af  uheld, vold, overgreb, død, katastrofe oplevelser, ydmygelser mv.

 

Et traume, påvirker underbevidstheden og nervesystemet øjeblikkeligt. Din oplevelse fastfryses og lagres som et billede eller som en film sekvens, som en slags hjernefil, i dit nervesystems beskyttelsessystem.

 

Til denne “visuelle” fil er altid koblet en følelse. Og så længe den ikke er bearbejdet vil den ret hurtigt blive aktiveret af dit nervesystem, når din hjerne via sanserne registrerer noget der minder om oplevelsen.  

 

Så hver gang hjernefilen (billedet) bliver aktiveret, så bliver du fyldt af den negative følelse. Du er altså sammenbundet (associeret) med oplevelsen. 

 

Men tænk at du kan blive fri fra denne følelse.... 

 

Under terapien snakker vi oplevelsen grundigt igennem for, at udvide og nuancere erindringen.

Vi kan ikke fjerne erindringen og lade som om det ikke er sket, men vi kan skille den negative følelse der er forbundet med oplevelsen fra selve billedet. 

 

 

For når du har oplevet et traume og det ikke er bearbejdet, vil du når det popper op i din bevidsthed, opleve at du stadig “er” der, står midt i oplevelsen med de mennesker, lyde og lugte der var. Også selvom det er 10- 20 år siden. Det giver dig en ubehagelig følelse i kroppen og du kan opleve fysiske symptomer fra din krop fordi dit nervesystem straks er på barrikaderne.  

 

Gennem samtalen/ terapien får du mulighed for at forholde dig til oplevelsen på afstand. Du vil altså være dissocieret i forhold til den ubehagelige oplevelse. I de fleste tilfælde er det, det der sker i de fleste bearbejdningsprocesser af belastende oplevelser, hvor vi efterhånden som tiden går bliver distanceret og ikke reagerer på oplevelsen følelsesmæssigt længere. Men i nogle tilfælde sker denne bearbejdning ikke. Der er sket en fastfrysning (association) i nervesystemet og i underbevidstheden, ofte fordi der ligger en sårbarhed som kan spores tilbage til 0-7 års alderen. 

 

Yderligere laver vi også en dobbelt dissociering, altså en dobbelt dis-association, hvor vi frakobler din oplevelse af din oplevede følelse, fra den følelsesmæssige ubehagelige oplevelse (billedet/ film sekvensen der er lagret som en hjernefil ) 

 

Det giver en redigering i din “hjernefilen” hvor følelsen bliver separeret fra billedet/ oplevelsen, så du kan leve med begivenheden uden konstant at mærke og være fyldt af den negative følelse der var forbundet dertil.  

 

Under terapien bliver de gamle startegier bevidste og når du ser sammenhængen, hvor de stammer fra og dine handlinger, tanker og følelser vil du opleve at det er her, du kan gøre dig fri. 

 

Du vil se, at det er i din fortælling at dine ressourcer, styrker og din drivkraft ligger. Hele din fortælling om dig selv tager en anden drejning. Og det er herved at du kan finde nye hensigtsmæssige strategier og kunne tage kontrollen over dit “overaktive beskyttelses system” 

 

traumer-psykoterapeuthorsens.jpg

Få Hjælp

Oplever du, at du er mindre glad og ikke trives i bestemte sammenhænge? Har du svært ved at finde troen på dig selv eller tillid til andre? Har du mange tanker, manglende overskud og/ eller fysiske symptomer fra din krop? 

Få hjælp til at finde dine ressourcer og indre drivkraft. 

Hvad fortæller din krop?

Fysiske symptomer

Hovedpine, flere migræne anfald 

Smerter i fx nakke, skuldre, ryg, kæbe el. mere diffuse smerter

Nedsat immunforsvar - hyppige infektioner 

Maveproblemer, knugende fornemmelse

kvalme

Fordøjelsesproblemer, diarré/forstoppelse

Åndedrætsbesvær - overfladisk vejrtrækning

Svimmelhed (søsygefornemmelse)

Forværring af kroniske lidelser

​Følelse af indre sitrende uro/nervøsitet

Hyppig vandladning

Hjertebanken - forhøjet blodtryk

øget svedtendens - hedeture, blussen

Psykiske symptomer

Følelse af handlingslammelse. 

Hukommelses- og koncentrationsbesvær

Irritabel og nærtagende, svært ved kritik  

let til gråd 

Humørsvingende

Tristhed

Følelse af konstant at være i tidsnød, presset

Skyldfølelse

Nedsat selvværd

Modløs og glædesløs, uden logisk forklaring

Uforklarlige angstanfald

Ændret tankemønster

Tankemylder - tankerne er kaotiske, kører i ring

Negativ tænkning

Bekymrings- og katastrofetanker

Depression​

Selvmordstanker

Ændret adfærdsmønster

Ændret søvnmønster, har svært ved at falde i søvn/sove igennem etc.)

Springer pauserne over

Indtaget mere medicin, alkohol, kaffe, søde sager og røget mere en du plejer

Nedprioriteret socialt samvær med familie, venner, droppet fritidsaktiviteterne 

Lettere ved at komme i konflikt med omgivelserne 

Mere utålmodig (overfor andre, har svært ved at vente, spiser, går, taler hurtigt

Nedsat præstationsevne og engagement

Indesluttet, tavs el. omvendt utilfreds og brokkende

Øget sygefravær, sygemeldt uden reelt at være syg

Andre har påpeget at du har ændret adfærd/har udtrykt bekymring

bottom of page