top of page

Kender du din personlige grænse?

Opdateret: 6. jul. 2023Eller har du en oplevelse af at andre overskrider den?


Det er vigtigt at være opmærksom på dine personlige grænser ikke bliver overskredet. Grænser er individuelle og hænger sammen med dine værdier og holdninger, som er dit styreredskab i livet.

Det er vigtigt, at du kan sætte grænser når du indgår i relationer ellers vil du miste tilliden til dig selv og du vil gå på kompromis med dine egne behov.


Har du svært ved at sige nej, kan du begynde at lægge mærke til hvad din krop fortæller dig i ubehagelige situationer.

Hvor i kroppen mærker du det, når dine grænser bliver overtrådt. I maven i halsen, brystet eller et andet sted?

Det er altid en god markør og kroppen lyder aldrig.Har du det svært med grænsesætning, vil du typisk have tendens til at


  • Forsvare dig selv, prøve at sætte grænser, hvor det i stedet ender med en konflikt.

  • Glatte ud, please, tage ansvar for andres følelser og behov, og ender med at undertrykke dine egne.

  • Eller føler du, at du ikke bliver respekteret, at du bliver dårlig behandlet, taget for givet og føler, at du ikke har ret til at give udtryk for dine meninger og behov.


Det er ikke unormalt, at have i en af de 3 roller som er relateret til dramatrekanten.

(Du kan også læse om dramatrekanten og hvordan du slipper ud af den)


Når dine grænser bliver overtrådt af andre, kan det føles som en krænkelse, altså en handling der er rettet mod din selvfølelse, din ære og dine værdier. ’krænke’ stammer oprindeligt fra det middelnedertyske krenken: at gøre svag.


Når det er svært, at sætte grænser, kan det handle om, at du på et tidspunkt har oplevet, at det havde en konsekvens for dig, da du gav udtryk for dine ønsker og behov.

Når vi ikke bliver imødekommet på vores ønsker og behov som barn eller ung, kan det give anledning til tanker og følelser om ikke at være god nok, ikke at have ret til sine egne behov og grænser. Det kan have betydning for, at du frygter at blive afvist eller miste en relation, hvis du sætter og udtrykker dine grænser.


Heldigvis kan du blive bedre til at sætte grænser. Det kræver bevidsthed, at mærke og lytte efter sine grænser. Når du sætter grænser siger du ja til dig selv og nej til andre.Øv dig i at assertiv.

Du har ret til dine meninger, holdninger, behov og ønsker. Du har ret til at udtrykke dem.


Benyt dig af en ligeværdig og anerkendende kommunikation. Respekter den andens ret til sine ønsker, behov, følelser og at give udtryk for dem.


I behøves nemlig ikke være enige. Du skal bare være tydelig på hvad du ønsker/ ikke ønsker.Når du indgår i kommunikationen med et andet menneske, og du vil sætte grænser så mind dig selv om at holde dig til FAKTA…..


Du kan meget hurtigt blive farvet og ført bag om lyset, af din analyserende hjerne, der har tendens til at lave generaliseringer, antagelser og udeladelser, hvilket flytter dit fokus fra FAKTA.


Følelser - mærk hvad din krop fortæller dig. Føles det ubehageligt, er du ked af det, irriteret eller vred, så er det måske din intuition der fortæller dig, at du skal lytte. Brug et øjeblik, træk vejret.


Analyser situationen overfor den anden uden at være dømmende. Vær enig om at være uenig.


Konkret - udtryk dine følelser/behov/ønsker “ jeg føler/oplever/tænker jeg…” Er du i tvivl så husk det er aldrig for sent at udtrykke dine føleser. Du må gerne sige “det skal jeg lige tænke over til….” Husk at vende tilbage som aftalt.


Tydelig - Bed helt præcist om det du ønsker / har brug for, så den anden ikke er i tvivl. “ jeg vil gerne have/ønsker/har brug for, bede dig om……


Accepter og tag Ansvar,

Accepter at den anden muligvis har en anden mening end dig.


Tag ansvar og stå ved din egen mening og dine grænser


“Jeg anerkender din mening….”, “det vil dog betyde, at jeg……

… ikke vil være i stand…….” (Negativt)


”hvad siger du til…….(tilbyd en alternativ løsning) “ det vil betyde, at jeg…..” (Positivt )


…..

Repeat

Hvis dit budskab og grænser ikke bliver respekteret må du gentage dit budskab. Gentag igen og igen.


Forsæt med Repeat når dit svar ikke respekteres og der stilles spørgsmål til hvorfor. Mind dig selv om, at du ikke har krav på, at give den anden en forklaring på dine valg.


Hold din kommunikation kort, tydelig og konkret og undgå at komme til, at forsvare dig selv, da det kan gøre dig mere usikker og ofte kun giver anledning til at situationen ender i en koflikt.


Hold dig til et kort og tydelig repeat hvor du anvender den samme korte og konkrete sætning “nej, det kan/ vil jeg ikke” og gentag igen og igen om nødvendigt, “nej det kan/vil jeg ikke”


Når du til gengæld står ved dine grænser og respekterer dig selv, vil du opleve, at det ret befriende og du vil opleve mere glæde i hverdagen når du er tro mod dig selv.


Hvis du overskrider dine egne grænser, kan du få en fornemmelse af, at miste tilliden til dig selv og få en følelse af at andre ikke respekterer dig.


I virkeligheden er det Dig selv, der ikke respekterer Dine egne grænser, når du ikke giver tydelig udtryk for dem.Så vær klar på dine egne værdier, dine ønsker og behov så du lettere kan give udtryk for dem og hvile stærkt i din grænsesætning.


Dine værdier er det du synes, der er vigtigt og rigtigt i dit liv, måder at leve på, at opfører sig på og så videre. Når du er bevidst om dem, kender du dine grænser og du beskytte dig selv


Er du i tvivl om dine værdier, dine lifeguides, det du synes er vigtigt for dig i dit liv og oplever du, at have svært ved at sætte grænser, så kontakt mig gerne så du kan komme til at stå stærkere. Med retten til at være Dig med din holdinger, meninger, behov og følelser.


Kærlig hilsen Helle

27 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


bottom of page