top of page

Neuro Kommunikation, Terapi & Coaching


Neuro kommunikation er viden om nervesystemets kommunikationsveje.


“Neuro” har altså at gøre med hjernen og dine tankeprocesser og hvordan du fortolker den ydre verden og repræsenterer den for dig selv, gennem dine 5 sanser.

“Kommunikation” har at gøre med talemønstre, dit verbale og nonverbale sprog som du bruger når du italesætter dine tanker og ideer, som i princippet kommer fra forbindelser skabt i din “ikke-bevidste” hjerne.


Neuro kommunikationen tager altså udgangspunkt i, hvordan vi opfatter verden igennem vores sanser og hvordan de kemiske processer i hjernen bliver til tanker, følelser og adfærd.

Det som du med dit sprog prøver at formidle verbalt og nonverbalt og som til tider kan være svært.

Din hjerne er som en computer der styrer funktionen af kroppen og sindet. Den indeholder milliarder af nerveceller, der sammen styrer dine tanker, følelser, bevægelser og handlinger.

Hjernen har også et filter der behandler alle de sanseindtryk der både kommer udefra og indefra kroppen. Det filter er, på godt og ondt, medbestemmende til hvad der bliver gemt på “harddisken”


Hjernen husker i billeder eller film og de er lagret som en slags hjernefiler.

Dine filer indeholder indtryk fra dine sanseindtryk (visuelle, auditive, kinæstetiske og Auditivt digitale) fra en given situation/erfaring.

Så din måde at fortolke verden på, sker altså på baggrund af din individuelle “programmering”.

Hjernen fortolker alle indtryk ud fra dine værdier, dine overbevisninger; det du tror på er rigtigt og forkert, det du har lært inden du kunne forholde dig kristisk til det, dine holdninger, og de positive og negative erindringer. Alt dette foregår helt ubevist. Det er blandt også det du har lært dig selv for at komme igennem udfordringer. Dine strategier og ressoucer. Som alt sammen ligger i din fortælling.

Alt sammen har det indflydelse på den måde, du oplever verden og den måde du reagerer på den - altså hvordan du vælger at handle og agere.


I 9 ud af 10 tilfælde reagerer vi på vores indre forestillinger og på tanker om omverdenen, end på selve virkeligheden.

Vi har kun kontrol over ca. 10% af det vi kalder vores "bevidsthed" den forreste del af “tænke” hjernen uden, at have opmærksomhed på vores underbevidsthed. Altså her hvor vores “hjernefiler” ligger lagret.


Når vi oplever ikke have de fornødne ressourcer til at løse en situation, en konflikt, udfordring, gammel erindring, en følelsesmæssig tilstand vil vores nervesystem registrere det som fare på færde/ trusler og producerer stress hormoner. Altså der sker en kemisk ændring i din krop.

Den kan du ikke altid tænke dig rationelt ud af. Vi skal nemlig have fat i hjernefilerne i den ubevidste del af hjernen. Den der reagerer på alle de sanseindtryk du får og vurderer dem som farlige eller belastende.


Vi kan altså gennem positiv feedback og neuro kommunikation i coaching og psykoterapien, forandre på din “programmering” og dine hjernefiler.

Vi kan hjælpe dig som klient med, at danne nye neurale “filer” ved at du får et nyt perspektiv. Det vigtigste er, at se på dine udfordringer i stedet for at undgå dem.


Ved blandt andet at justere på de negative og belastende billeder dit nervesystem gemmer på, kan du adskille den følelse der er forbundet hertil, hvilket i sig selv vil give dig følelsen af frihed.

Det betyder at når du tænker på en belastende begivenhed eller forestilling (fobi, angst) vil den ikke længere eller i mindre grad påvirke dig.


Så ved, at vi ændrer på dine tanker, følelser og fysiske fornemmelser omkring en erindring/ forestilling, ændres de kemiske processer i hjernen og i kroppen.


Se fx billedet foroven. Hvis du tænker på en bestemt begivenhed som er svær for dig og ser den for dit indre blik, kan du mærke en følelse af tristhed, vrede, frustration eller andet. Læg også mærke til den fornemmelse det skaber i din krop, når du tænker på oplevelsen. Det kan være du mærker det i maven. Måske du mærker det som noget tungt eller mørkt.


Forestil dig nu en bestemt begivenhed som var dejlig og hvor du havde overskud. Se den for dit indre blik. Mærk den følelse af glæde der er forbundet med oplevelsen. Giv dig selv lov til at mærke hvor i kroppen du mærker glæden. Måske du mærker det i brystet som noget lyst og let.


Læg mærke til forskellen på de to tænkte eksempler og forestillinger.


Grunden til denne er at vi rent fysiologisk og biokemisk ved, at din hjerne producerer eller medvirker til at frigive hormoner svarende til den følelsesmæssige tilstand du er i. Relateret til om dit nervesystem er i “alarm” eller er “roligt” (læs mere om nervesystemet på bloggen)


Gennem det terapeutiske arbejde hjælper vi din hjerne og din krop til at producere flere lykkehormoner, som er med til at ændre din følelsesmæssige tilstand. Og du vil opleve mere balance, mere glad og drivkraft.


Vil du vide mere er du velkommen til at kontakte mig på min mail helle@psykoterapeuthorsens.dk.

læs mere på hjemmesiden https://www.psykoterapeuthorsens.dk/home


30 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


bottom of page